last updated: 12.04.05
KSUPS'2005                                PROGRAM                                   KSUPS'2005


Wstępna lista zaproszonych wykładowców

Bogdan Kowalski, Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa

Maciej Kozak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań

Adam Pietraszko, Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk, Wrocław

Jacek Szade, Uniwersytet ¦l±ski, Katowice

Marek Szymoński, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
<>