Drukuj
Odsłony: 8904

Zgodnie z uchwałą Zarządu PTPS w tegorocznych wyborach Prezesa PTPS,  członków Zarządu PTPS
i członków Komisji Rewizyjnej PTPS na kadencję 2017-2020
głosowania zostaną przeprowadzone drogą internetową.

W trakcie Walnego Zebrania sprawozdawczo-wyborczego, które odbyło się 6 września 2017 roku
o godz. 16:15 w sali 3/11 Budynku Centrum Nanotechnologii A Politechniki Gdańskiej, została powołana
Komisja Wyborcza.

Skład Komisji Wyborczej po jej ukonstytuowaniu się jest następujący:
- Anna Wolska (IF PAN Warszawa) - przewodnicząca
- Elżbieta Dynowska (IF PAN, Warszawa) - sekretarz
- Wojciech Rypniewski (IChB PAN, Poznań) - członek

Obwieszczenie Komisji Wyborczej PTPS dotyczące trybu przeprowadzenia i terminarza wyborów

 

Komisja Wyborcza przeprowadziła drogą elektroniczną wybory statutowych władz PTPS. Wynik wyborów opisują poniższe protokoły:

protokół głosowania elektronicznego w wyborach Prezesa PTPS,

– protokół głosowania elektronicznego w wyborach Zarządu PTPS,

– protokół głosowania elektronicznego w wyborach Komisji Rewizyjnej PTPS.