Drukuj
Odsłony: 12084

Kol. Agnieszka Witkowska została nominowana przez Zarząd PTPS do reprezentowania polskich użytkowników promieniowania synchrotronowego w Europejskiej Organizacji Użytkowników Synchrotronów i FEL, ESUO. Organizacja ta dąży do koordynacji działań użytkowników promieniowania synchrotronowego i FEL w Europie, aby zagwarantować realizację i dostęp do najlepszych linii synchrotronowych w Europie.