Polskie Towarzystwo Promieniowania Synchrotronowego


Adres PTPS: 31-342 Kraków, ul. Radzikowskiego 152

konto PTPS: Bank PeKaO SA I Oddz. w Krakowie

nr: 80 1240 1431 1111 0000 1045 5083


NIP 677-10-88-378

REGON 351017572

BIC/SWIFT: PKOP PL PW

Routing number: 1240 0001      

Osoby chcące wstąpić do Towarzystwa proszone są o wypełnienie poniższej Deklaracji i wysłanie jej do Zarządu (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.). Przyjęcie nowego członka będzie wynikiem głosowania na najbliższym zebraniu Zarządu lub Walnym Zebraniu Towarzystwa.

 

Roczne opłaty członkowskie od 1 stycznia 2016:

profesorowie (dr hab.)- 25 zł

doktorzy- 20 zł

pozostali- 15 zł


Członkowie sympatycy zwolnieni są z opłat członkowskich i nie mają czynnego prawa głosu na zebraniach.

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO POLSKIEGO TOWARZYSTWA

PROMIENIOWANIA SYNCHROTRONOWEGO


Nazwisko i imię:............................................................

Tytuł:..................Data i miejsce urodzenia: ......................................

Adres domowy: .....................................................................

..............................................................................................

Miejsce pracy:.....................................................................

Adres służbowy:....................................................................

........................................................................................

Telefon:................ Faks..................E-mail..............................Zobowiązuję się do przestrzegania postanowień Statutu Towarzystwa jako

członek zwyczajny / członek sympatyk*

 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z Klauzulą Informacyjną dotyczą udostępnianych PTPS danych osobowych.

wiadczam, że dane osobowe zawarte w tej deklaracji członkowskiej podane są dobrowolnie
i są
zgodne z prawdą.

 

Data ..................................Podpis..................................

 

* Proszę zaznaczyć wybraną formę członkostwa