Koronawirus SARS-CoV-2 (COVID-19) zaczął się rozprzestrzeniać na świecie pod koniec 2019 roku. Początkowo występował wyłącznie w Chinach, jednak w kolejnych dniach pojawiły się przypadki zakażeń w innych krajach. 4 marca ogłoszono jego występowanie również w Polsce. W tym czasie nad określeniem jego budowy pracowały zespoły naukowców na całym świecie. Jeden z takich zespołów, kierowany przez prof. Andrzeja Joachimiaka, rozwiązał strukturę białka wirusa SARS-CoV-2. Badania z wykorzystaniem promieniowania synchrotronowego przeprowadzono w Argonne National Laboratory, USA. Białko koronawirusa SARS-CoV-2 nazwane Nsp15 jest w 89% identyczne z białkiem wirusa SARS-CoV. Wiadomo też, że hamowanie Nsp15 może spowolnić replikację wirusa. Można spodziewać się zatem, że leki które wcześniej były zaprojektowane w celu leczenia epidemii SARS, będzie można teraz skutecznie wykorzystać przeciwko nowemu koronawirusowi.
Prof. Andrzej Joachimiak, który doktorat bronił na wydziale Chemii UAM, jest obecnie światowym ekspertem w dziedzinie synchrotronowej krystalografii rentgenowskiej oraz biologii strukturalnej. Wniósł on znaczący wkład w krystalografię wykorzystującą promieniowanie synchrotronowe oraz krystalografię makromolekularną.

Więcej na stronie Northwestern University w artykule New coronavirus protein reveals drug target.