W wyniku wyborów przeprowadzonych w trakcie 23. Kongresu i Walnego Zebrania Międzynarodowej Unii Krystalograficznej w Montrealu (Kanada), 5-13 sierpień 2014, członkowie PTPS zostali wybrani do komisji Unii. Prof. Krystyna Jabłońska została członkiem Komisji Absorpcji Rentgenowskiej , prof. Radosław Przeniosło został członkiem Komisji Rozpraszania Neutronów (2014-2017) a prof. Wojciech Paszkowicz został konsultantem Komisji Dyfrakcji Proszkowej (kadencja 2014-2017). W 23 komisjach Polskę reprezentuje obecnie dwunastu członków i trzech konsultantów.