Uwadze naszych członków polecamy nadchodzące konferencje:

- W 2020 r. Krajowe Sympozjum Użytkowników Promieniowania Synchrotronowego połączone zostanie z Solaris Users Meeting.

- Współorganizowana przez PTPS konferencja  ISSRNS 2021 odbędzie się w Krakowie. Więcej szczegółów podamy w późniejszym terminie.