Badania naukowe nad nowym wirusem SARS-CoV-2 są światowym priorytetem. Synchrotron Diamond deklaruje, że robi wszystko co możliwe, aby pomóc w pracach nad opracowaniem leku oraz badaniem białek, które potencjalne mogą odkryć słabe punkty wirusa. Informacje na ten temat są podawane na stronie synchrotronu Diamond na różnym poziomie zaawansowania (Dla naukowców, Dla Prasy i Informacje ogólne). Aby przyspieszyć badania nad tym wirusem nie stosuje się zwykłej kolejności, kiedy najpierw czeka się na publikację artykułu na temat prowadzonych badań, by następnie opublikować dane. Wyniki udostępniane są natychmiast, by dzielić się informacjami tak szybko, jak to możliwe, aby pomóc w uzyskaniu informacji na temat wirusa i ratować ludzkie życie.