3 marca 2020 r. została opublikowana w banku danych  RSCB Protein Data Bank (www.rcsb.org.) struktura rybonukleazy Nsp15.  Artykuł dotyczący struktury białka wirusa powodującego obecną światową epidemię 'Crystal structure of Nsp15 endoribonuclease NendoU from SARS-CoV-2', którego autorami są Youngchang Kim, Robert Jedrzejczak, Natalia I. Maltseva, Michael Endres, Adam Godzik, Karolina Michalska i Andrzej Joachimiak porównuje tę strukturę z wcześniej opublikowanymi modelami koronawirusów SARS i MERS. W badaniach strukturalnych wykorzystano promieniowanie synchrotronowe.