W dniach 9-11 września 2020 r. odbędzie się pierwsze wspólne spotkanie członków Polskiego Towarzystwa Promieniowania Synchrotronowego (PTPS) i użytkowników Narodowego Centrum Promieniowania Synchrotronowego (NCPS) SOLARIS.

Spotkanie to jest wynikiem bardzo bliskiej, wieloletniej współpracy pomiędzy PTPS a NCPS SOLARIS.

Polskie Towarzystwo Promieniowania Synchrotronowego od 1991 roku organizuje co dwa lata Krajowe Sympozjum Użytkowników Promieniowania Synchrotronowego (KSUPS). To dzięki staraniom środowiska naukowego zrzeszonego w Konsorcjum Polski Synchrotron i członków Towarzystwa w 2010 roku rozpoczęła się budowa Narodowego Centrum Promieniowania Synchrotronowego – synchrotronu SOLARIS w Krakowie. Od 2018 roku grupy badawcze z różnych ośrodków, nie tylko z Polski, prowadzą badania na liniach pomiarowych synchrotronu SOLARIS, który stał się wyjątkowym centrum badawczym w Polsce. SOLARIS bezustannie poszerza swą ofertę badawczą i od niedawna oprócz synchrotronu dostępny dla naukowców jest także najbardziej zaawansowany w Polsce kriomikroskop elektronowy.
Spotkanie to jest ewolucją Krajowego Sympozjum Użytkowników Promieniowania Synchrotronowego, i początkuje nową tradycją. Zarząd PTPS podjął decyzję o zmianie formatu KSUPS i rozszerzenie go o spotkanie użytkowników synchrotronu, co stało się możliwe dzięki ścisłej współpracy PTPS z Centrum SOLARIS – dodaje prof. dr hab. Wojciech M. Kwiatek, prezes PTPS.
Celem spotkania jest prezentacja osiągnięć oraz wymiana naukowych doświadczeń związanych z prowadzeniem badań przy zastosowaniu promieniowania synchrotronowego. Takie coroczne spotkania użytkowników są dobrą praktyką w innych ośrodkach synchrotronowych, a ponadto umożliwiają także promocję technik badawczych dostępnych w danym ośrodku – mówi prof. dr hab. Marek Stankiewicz, dyrektor Centrum SOLARIS.
Dyskusjom i wykładom będzie towarzyszyć również sesja posterowa oraz zwiedzanie SOLARIS. Spotkanie odbędzie się w auli Wydziału Chemii UJ przy ul. Gronostajowej 2 w Krakowie.
Już wkrótce na wydarzenie pn.: Joint Meeting of Polish Synchrotron Radiation Society and SOLARIS Users będzie można przesyłać zgłoszenia udziału oraz abstrakty wystąpień. Szczegółowe informacje o konferencji znajdą się w serwisach internetowych PTPS oraz SOLARIS. Świadomi obecnej sytuacji związanej z epidemią wywołaną SARS-CoV-2 wyrażamy nadzieję, że planowane spotkanie we wrześniu tego roku odbędzie się w bezpieczniej i spokojnej atmosferze.
Przewodniczący komitetu organizacyjnego:
dr hab. Jakub Szlachetko prof. Marek Stankiewicz