Najwyższy priorytet we wszystkich instytucjach badawczych na całym świecie uzyskało dokładne scharakteryzowanie wirusa SARS-CoV-2 oraz opracowanie szczepionki i leczenie COVID-19, ostrej choroby zakaźnej układu oddechowego wywołanej przez tego wirusa. Synchrotron ALBA otworzył szybka ścieżkę dostępu do czasu pomiarowego dla projektów związanych z COVID-19.

Więcej na stronie ALBA User Office.

Aby złożyć wniosek o czas pomiarowy dla badań związanych z  COVID-19 wystarczy skorzystać z linku: https://useroffice.cells.es/ (konieczne zalogowanie).