Jubileuszowe X Krajowe Sympozjum Użytkowników Promieniowania Synchrotronowego
 
 

OPŁATY I REJESTRACJA

 
 

Pełna opłata konferencyjna wynosi 300 zł.

Członkom PTPS z opłaconą skłądką członkowską przysługuje zniżka 10%.

Przewidziana jest też ograniczona liczba opłat ulgowych dla doktorantów w wysokości 150 zł.

 

Rejestracja odbywa się poprzez formularz w Wordzie (plik do pobrania), który należy następnie wysłać na adres sekretariatu (inzynieria@kul.pl).

 
 

Rejestrację przedłużamy do 26 lipca 2013 roku!!

 
 

Wpłaty powinny być dokonywane na rachunek:

Polskiego Towarzystwa Promieniowania Synchrotronowego:

Bank PeKaO S.A. o/Kraków 80 1240 1431 1111 0000 1045 5083.

Z dopiskiem:

"10 sympozjum synchrotronowe"

 

Organizatorzy proszą o w miarę szybkie opłaty.

Zakwaterowanie płatne jest osobno.