Jubileuszowe X Krajowe Sympozjum Użytkowników Promieniowania Synchrotronowego
 
 

KOMITET NAUKOWY

 
 

Dr hab., prof UJ Edward Görlich (UJ)

Prof. dr hab. Krystyna Jabłońska (IF PAN)

Prof. dr hab. Maciej Kozak (UAM)

Prof. dr hab. Andrzej Kuczumow (KUL) - przewodniczący

Prof. dr hab. Wojciech Kwiatek (IFJ PAN)

Prof. dr hab. Marek Majdan (UMCS)

Dr Jakub Nowak (KUL)

Prof. dr hab. Wojciech Paszkowicz (IF PAN)

Dr Danuta Żymierska (IF PAN)