Najlepszy autorski referat lub prezentacja posterowa


W konkursie na "Najlepszy autorski referat lub prezentację posterową" Komisja przyznała następujące wyróżnienia:

  • Weronika Andrzejewska za referat
    Specification of gene carriers based on ammonium gemini surfactants and siRNA enhancing DMPK gene in type 1 of myotonic dystrophy (DM1)
  • Pavlo Konstantynov za referat
    Application of molecular dynamics simulations to interpret X-ray absorption spectra
  • Żaneta Kołodziejska za poster
    Systems based on trimetric surfactants and lipids as nonviral vector for gene therapy

Laureatom serdecznie gratulujemyFormy prezentacji


Wykłady plenarne i referaty:
Preferowane są materiały oryginalne i nigdzie nie publikowane, referaty przeglądowe i podsumowujące. Oficjalnym językiem Sympozjum jest język polski. Jednak wykłady plenarne i komunikaty ustne będą wygłaszane zarówno w języku polskim jak i angielskim.


Postery będą prezentowane na specjalnej sesji, maksymalny wymiar plakatów to format A0 (szerokość 84,1cm, wysokość 118,9 cm). Ze względu na przeglądowy charakter Sympozjum do prezentacji w sesji plakatowej można zgłaszać także prace przedstawiane na innych konferencjach. Na plakatach może być użyty zarówno język polski jak i angielski.Nagroda za najlepszy autorski referat lub prezentację posterową

W trakcie tegorocznego Sympozjum Organizatorzy przewidują przyznanie nagrody za najlepszy referat autorski lub prezentację posterową. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaznaczenie w formularzu rejestracyjnym opcji Najlepsza Prezentacja, lub zgłoszenie Organizatorom (nie później niż 4 września 2017) chęci uczestnictwa w Konkursie. Ocena prezentacji dokonywana będzie przez Jury (powołane przez Organizatora) w trakcie Sesji Specjalistycznych oraz Sesji Posterowej. Rozstrzygnięcie Konkursu i przekazanie Nagrody wyróżnionemu uczestnikowi odbędzie się w trakcie KSUPS'17.