Komitet Organizacyjny
1. Krajowego Sympozjum Użytkowników Promieniowania Synchrotronowego

        J. Auleytner
        D. Dębowska
        K. Jabłońska                   (sekretarz)
        A. Kisiel                         (przewodniczący)
        A. Rodzik
        E. Sobczak
        M. Zimnal-Starnawska