IX Krajowe Sympozjum Użytkowników Promieniowania Synchrotronowego
Warszawa, 26-27 września 2011 r.