Adres biura organizacyjnego KSUPS 2011

Instytut Chemii Fizycznej


Webmaster


Informujemy, że w zakładce Inne --> KSUPS'2011 zdjęcia dostępne są zdjęcia z kolacji oraz sympozjum. W zakładce Inne --> kolacja dostępny jest link Dmuchanie tortu- film .
Wszystkie osoby, które chciałyby upublicznić swoje zdjęcia z konferencji mogą je nadsyłać na adres biura organizacyjnego (w przypadku duzych transferów prosimy o kontakt)

Dr hab. Zbigniew Kaszkur, prof. nadzw. IChF
Biuro KSUPS 2011
Instytut Chemii Fizycznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa
tel.: +48 22 343 3284
faks: +48 22 343 3450

e-mail: zkaszkur@ichf.edu.pl

Informujemy, że książka abstraktów została oddana do druku.

Więcej zgłoszeń nie przyjmujemy.

Prosimy wszystkie osoby, które pobrały program MXAN o rejestrację na serwerze
http://www.lnf.infn.it/theory/CondensedMatter/activity.html .
Jest to wymóg autorów oprogramowania, którzy chcą kontrolować zakres jego stosowania. Program MXAN przestał być dostępny na witrynie konferencji.