ALL IN ONE FILE Bulletin vol. 10 (8 MB)


CONTENTS

 

I

K. Ławniczak-Jabłońska, W. Paszkowicz

Czerwone światło na zawsze czy na chwilę? (o zawieszonym dostępie polskich uczonych do źródeł synchrotronowych)

 

V

 

KSUPS-9 - 9th National Meeting of Synchrotron Radiation Users (KSUPS-9

 

 

Z. Kaszkur

Welcome

 

1

 

KSUPS-9 - programme

 

2

 

 KSUPS-9 - Invited lectures (session 1)

 

 

B. Czerny

Promieniowanie synchrotronowe prosto z nieba  

L01

7

M. Gilski, M. Kazmierczyk, S. Krzywda, H. Zabranska, I. Pichova, F. Khatib, F. DiMaio, D. Baker, S. Cooper, Z. Popovic, M. Jaskólski

The first crystal structure of monomeric retroviral protease solved by online game players

L02

7

P. Grochulski, M.N. Fodje, G. George

Status and the future of structural biology at the Canadian Light Source  

L03

8

J.B. Pełka

Nowe metody obrazowania i nanokrystalografii
z wykorzystaniem koherentnych femtosekundowych impulsów rentgenowskiego lasera na swobodnych elektronach

L04

8

Ł. Hawełek, A. Bródka, V. Honkimaki, J.C. Dore, S. Tomita, A. Burian

Przemiana nanodiament-nanocebulki weglowe: badania metodą dyfrakcji wysokoenergetycznego promieniowania rentgenowskiego  

L05

9

M.J. Stankiewicz, C.J. Bocchetta, P. Goryl, K. Królas, M. Młynarczyk, P. Tracz, Ł. Walczak, A. Wawrzyniak

SOLARIS – the National Synchrotron Radiation Centre
at Jagiellonian University  

L06

10

G. Wrochna

POLFEL – a high average power free electron laser  

L07

10

 

 

KSUPS-9 - Poster presentations

 

 

 

A. Baranowska-Korczyc, K. Fronc, B. Sikora, I. Kamińska, K. Sobczak, A. Reszka, K. Dybko, Ł. Kłopotowski, W. Paszkowicz, P. Dłużewski, B.J. Kowalski, D. Elbaum

ZnO and core/shell ZnO/ZnS nanofibers: Characterization and applications

P01

11

M. Brancewicz, E. Żukowski, A. Andrejczuk, M. Pylak, L. Dobrzyński

Reconstruction of the 3D electron momentum density distribution in Mg by the maximum entropy method

P02

11

J. Darul

Hydrothermal synthesis of layered double hydroxide-terephthalate intercalation compounds

P03

12

E. Dynowska, J. Domagala, P. Romanowski, E. Janik, P. Wojnar, W. Caliebe

Monocrystalline character of ZnMgTe shell in the core-shell ZnTe/ZnMgTe nanowires

P04ext

12

O. Ermakova, W. Paszkowicz, P. Piszora, R. Minikayev, E. Werner-Malento, S. Gierlotka, M. Berkowski, J.D. Fidelus, Y. Cerenius, S. Carlson

High-pressure diffraction study of structural and elastic properties of zircon-type and scheelite-type RVO4 (R = Nd, Eu)

P05

14

O. Ermakova, R. Minikayev, C. Lathe, H. Dabkowska, W. Paszkowicz

Elastic properties of dysprosium orthovanadate: An in-situ powder-diffraction study

P06

15

E. Guziewicz, M.I. Łukasiewicz, Ł. Wachnicki, K. Kopalko, M. Godlewski

Rezonansowe badania fotoemisyjne ferromagnetycznych warstw ZnCoO

P07ext

16

D. Klinger, R. Sobierajski, J. Pelka, E. Lusakowska, D. Zymierska, W. Wierzchowski, K. Wieteska, T. Balcer, J. Chalupsky, W. Hajkova, T. Burian, A.J. Gleeson, L. Juha, K. Tiedtke, S. Toleikis, H. Wabnitz, J. Gaudin

Damage of gallium arsenide created after irradiation
by ultra-short VUV laser pulse

P08

17

M. Kowalik, W. Tokarz, R. Zalecki, A. Kołodziejczyk

Electronic band structure and magnetic properties
of La2/3Pb1/3Mn2/3Fe1/3O3

P09

18

K. Lawniczak-Jablonska, M.T. Klepka, A. Wolska, E. Dynowska, M.A. Borysiewicz

Optimization of technology for contact metallization
in electronic devices

P10

19

K. Lawniczak-Jablonska, J. Bak-Misiuk, A. Wolska, M.T. Klepka, E. Dynowska, P. Romanowski, J. Sadowski

Can we control the process of room temperature ferromagnetic clusters formation in GaMnAs matrix?

P11

20

K. Lawniczak-Jablonska, J. Libera, A. Wolska, M.T. Klepka, A. Baranowska-Korczyc, K. Fronc, D. Elbaum

Location of metals in ZnO electrospined nanofibers

P12

21

K. Wieteska, W. Wierzchowski, A. Malinowska, S. Turczynski, M. Lefeld-Sosnowska, D.A. Pawlak, T. Łukasiewicz, C. Paulmann

Synchrotron topographic studies of domain structure
in Czochralski grown PrxLa1-x AlO3 crystals

P13

21

J.K. Nowak, F. Marone, A. Kuczumow

Application of synchrotron-radiation X-ray tomographic microscopy (SRXTM) to visualisation of petrified wood samples

P14

22

B.A. Orlowski, J. Pelka, P. Dziawa, S. Mickevicius, A. Reszka, B.J. Kowalski, S. Thiess, W. Drube

X-ray photoemission from CdTe/PbTe/CdTe nanostructure
in normal and grazing-incidence modes

P15ext

23

R. Minikayev, W. Paszkowicz, P. Piszora, M. Knapp, C. Baehtz

Thermal expansion of Si3N4 and Ge3N4

P16

25

A. Pietnoczka, R. Bacewicz, T. Slupinski, J. Antonowicz, S.-H. Wei

Local structure around Te in heavily doped GaAs:Te using
X-ray absorption fine structure

P17

25

Z. Pietralik, M. Kozak

Studies of gemini surfactants as nanocarriers for siRNA

P18

26

Z. Pietralik, , D. Wieczorek, R. Zieliński, M. Kozak

Interactions between zwitterionic sufractants and DMPC

P19

26

Z. Pietralik, A. Skrzypczak, M. Kozak

Structural changes of DMPC bilayers induced by gemini surfactants

P20

27

A. Reszka, B.A. Orlowski, Ł. Wachnicki, S. Gierałtowska, E. Guziewicz, B.J. Kowalski, M. Godlewski, R.L. Johnson

Resonant photoemission study of Sm atoms on ZnO
surface

P21ext

28

J.Bak-Misiuk, P. Romanowski, E. Dynowska, A. Misiuk, J. Sadowski, W. Caliebe

Structural transformations of GaMnAs layer annealed
under enhanced hydrostatic pressure

P22

29

R. Minikayev, E. Dynowska, T. Story, A. Szczerbakow, A. Bell, D.M. Trots, W. Szuszkiewicz

Low-temperature expansion of metastable Pb1-xCdxTe solid solution

P23ext

30

K. Turzyniecki

Proste wyjaśnienie mechanizmu powstawania promieniowania synchrotronowego

 

P24

31

A. Wierzbicka, J. Domagala, M. Sarzynski, D. Luebbert, Z.R. Zytkiewicz

Investigation of strain and lattice parameters distribution
in epitaxial laterally overgrown InGaN/GaN structures

P25

31

A. Wolska, M.T. Klepka, B.S. Witkowski, M.I. Łukasiewicz, E. Guziewicz, M. Godlewski

Mangan w warstwach ZnMnO hodowanych metodą osadzania warstw atomowych

P26

32

J. Antonowicz, A. Pietnoczka, T. Drobiazg, G.A. Almyras, D.G. Papageorgiou, G.A. Evangelakis

Atomic structure of Cu-Zr metallic glass assessed
by EXAFS method and molecular dynamics simulations

P27

33

B.J. Kowalski, R. Nietubyć, J. Sadowski

Stany Mn 3d w paśmie walencyjnym Ga1-xMnxSb

P28

34

E. Wierzbicka, A. Malinowska, K. Wieteska, W. Wierzchowski, M. Lefeld-Sosnowska, M.A. Swirkowicz, T. Łukasiewicz, C. Paulmann

Characterization of the defect structure in gadolinium orthovanadate single crystals grown by the Czochralski method

P29

35

A. Shalimov, C. Baehtz, J. Grenzer, J.V. Borany

The Rossendorf beamline BM20 at the ESRF: Overview
and perspectives

P30

35

M. Murawska, M. Kozak

Studies of the structure and morphology of gold
nanoparticles in solution by TEM, SAXS and UV-vis

P31

36

M. Taube, J. Pieńkowska, A. Jarmołowski, M. Kozak

Small angle X-ray scattering studies of Sgt1 protein
from Hordeum vulgare

P32

36

W. Kida, M. Kozak

Structural changes of DPPC bilayers induced by gemini surfactants

P33

37

B. Korczyc, A. Bartnik, H. Fiedorowicz

Ablacja i modyfikacja warstwy wierzchniej PVDF
z wykorzystaniem promieniowania z zakresu EUV

P34

37

P. Piszora, J. Darul, W. Nowicki, C. Lathe, S. Carlson, Y. Cerenius

Structural properties and compressibility of spinels: More questions than answers

P35

38

A. Dowierciał, P. Wilk, A. Jarmuła, W. Rypniewski, B. Kierdaszuk, W. Rode

Crystal structures of mouse thymidylate synthase
in complexes with inhibitor

P36

39

Ł. Węgrzyński, A. Bartnik, H. Fiedorowicz

Badanie laserowo-plazmowego źródła EUV do modyfikacji powierzchni polimerów

P37

39

 

 KSUPS-9 - Invited lectures (session 2) and oral presentations

 

 

M. Gilski

Processing and analysis of synchrotron diffraction images
of protein crystals
  

L08ext

40

A. Wolska

Absorpcja promieniowania synchrotronowego kluczem
do tajemnic nanoświata
  

L09

41

R. Sobierajski

Krótkofalowe lasery na swobodnych elektronach – oddziaływanie impulsów z materią stałą

L10

42

J. Sędzik

Nucleation, aggregation, crystallization and synchrotron radiation

L11

42

I.A. Kowalik, M.A. Niño, A. Locatelli, T.O. Menteş, A. Bonanni, T. Dietl, D. Arvanitis

Magnetyczna spektroskopia i spektro-mikroskopia
na materiałach spintronicznych
  

L12

42

D. Wardecki, R. Przeniosło, A. Fitch, M. Bukowski, R. Hempelmann

Zmiany mikrostruktury nanokryształów chromu
pod wpływem wygrzewania – badania metodą dyfrakcji promieniowania synchrotronowego

L13ext

43

K. Wolska, A. Wandzilak, M. Czyżycki, P. Wróbel, M. Szczerbowska-Boruchowska, D. Adamek, E. Radwańska, M. Lankosz

Investigation of iron and zinc oxidation state in different grades of human brain gliomas using XAFS spectroscopy    

O01

45

A. Wierzbicka, Z.R. Zytkiewicz, M. Sobanska, K. Klosek, E. Lusakowska

Influence of substrate on crystallographic quality
of AlGaN/GaN HEMT structures grown by MBE
   

O02

45

W. Wierzchowski, K. Wieteska, D. Klinger, R. Sobierajski, J. Pelka, D. Zymierska, T. Balcer, C. Paulmann

Evaluation of the depth extension of the damages induced
by FLASH pulses in silicon crystals
  

O03

46

W. Wierzchowski, K. Wieteska, K.J. Mazur, K. Kościewicz, T. Balcer, W. Strupinski, C. Paulmann

Topographic and reflectometric investigation of 4H silicon carbide epitaxial layer deposited at various growth rates  

O04

47

J. M. Kubacki, D. Kajewski, M. Wojtyniak, J. Szade, A. Köhl, C. Lenser, R. Dittmann, R. Waser, K. Schulte

Badanie absorpcji rentgenowskiej i rezonansowej fotoemisji w cienkich warstwach SrTiO3 domieszkowanych żelazem  

O05ext

47

M. Sikora, P Glatzel

Valence band of tungsten compounds probed using 2p5d RIXS  

O06

48

A.M. Drzewiecka, M.T. Klepka, A. Wolska, A.E. Kozioł

Struktura nowych kompleksów miedzi(II) i cynku(II)
z pochodnymi benzofuranu – badania z wykorzystaniem absorpcji i dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego
  

O07ext

49

I. Sankowska, J. Domagala, O. Yefanov, A. Jasik, K. Regiński, O.H. Seeck

X-ray measurements of type II InAs/GaSb superlattice
in a wide angular range using the P08 beamline
at PETRAIII

O08

50

A. Wolska, M.T. Klepka, B.S. Witkowski, M.I. Łukasiewicz, E. Guziewicz, M. Godlewski

Lokalne otoczenie atomów kobaltu w cienkich warstwach ZnCoO

O07ext

51

 

list of participants

 

55

 

Authors index

 

61

 

Synchrotron Light News

 

64

 

 Regular contributions

 

 

M. Jaskólski

Krystalografia białek w kryształowej kuli

 

73

B.H. Toby, M.R. Suchomel

Mail-in synchrotron powder diffraction at the APS

 

77

 

 Varia

 

 

A. Kisiel

Dwudziestolecie Polskiego Towarzystwa Promieniowania Synchrotronowego rocznicowe impresje

 

80

D. Żymierska, B.A. Orłowski

Jubileusz 20-lecia Polskiego Towarzystwa Promieniowania Synchrotronowego

 

85

D. Żymierska

Z życia Polskiego Towarzystwa Promieniowania Synchrotronowego

 

90

E. Talik, S. Krukowski, Z.R. Żytkiewicz

Działalność Polskiego Towarzystwa Wzrostu Kryształów

 

93

Z. Kaszkur

Działalność Polskiego Towarzystwa Krystalograficznego

 

96

 

Information on Synchrotron Radiation in Natural Science (ISSRNS’2012)

 

97