aktualizowano:  4.05. 2005
Najlepiej przeglądać za pomocą Netscape 4.0 lub nowszym;w trybie 800x600, 256 kolorów , Polskie znaki kodowane w standardzie ISO- 8859-2
I Cyrkularz

KSUPS 6 Logo
6. Krajowe Sympozjum Użytkowników Promieniowania Synchrotronowego 
 Warszawa, 8 - 9 września 2005 r. 

organizowane przez:
Polskie Towarzystwo Promieniowania Synchrotronowego
 Komitet Fizyki Polskiej Akademii Nauk 
Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk


rok-fiz logo

 Informacje
ogólne
Informacje dla
uczestników Varia
Tematyka LISTA  ZGŁOSZONYCH KOMUNIKATÓW FORMULARZ REJESTRACYJNY OPŁATY AKTUALNOSCI
KOMITET ORGANIZACYJNY    PROGRAM PUBLIKACJA i PRZYGOTOWANIE KOMUNIKATÓW LOKALIZACJA i ZAKWATEROWANIE SPONSORZY

KSUPS'2005 ADRES DLA KORESPONDENCJI; E-mail: synchro2005@ifpan.edu.pl
 
Tematyka Sympozjum

Celem 6. Krajowego Sympozjum Użytkowników Promieniowania Synchrotronowego jest przed- stawienie dorobku i osiągnięć polskich naukowców dokonanych przy użyciu promieniowania synchrotronowego w okresie, który minął od poprzedniego 5 KSUPS z 1999 roku, oraz dyskusja wyników i wymiana doświadczeń. Wykładowcy zaproszeni z różnych ośrodków z całego kraju przedstawią przegląd metod stosowanych na różnych synchrotronach w badaniach różnych materiałów od kryształów do białek. .


Wykłady zaproszone

 • Jacek Glapiński i Adam Patkowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, „Spektroskopia korelacji fotonów i nieelastyczne rozpraszanie promieniowania synchrotronowego – nowe metody badania dynamiki fazy skondensowanej
 • Bogdan Kowalski, Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, „Synchrotronowe badania zlokalizowanych stanów 3d i 4 f w materiałach spintronicznych
 • Maciej Kozak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,  Badania struktury białek w krysztale i w roztworze za pomocą dyfrakcji i rozpraszania promieniowania synchrotronowego
 • Adam Pietraszko, Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu, „Oznaczanie lokalnego uporządkowania w oparciu o rozpraszanie dyfuzyjne promieniowania rentgenowskiego 
 • Jarosław Rybicki, Politechnika Gdańska w Gdańsku, „Metody dynamiki molekularnej w analizie EXAFS układów nieuporządkowanych                                                                                                                                                                                      
 • Jacek Szade, Uniwersytet Śląski w Katowicach, „Emisja rezonansowa dla związków ziem rzadkich
 • Marek Szymoński, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, „Kompaktyczny synchrotron dla polskiego środowiska naukowego – potrzeby i możliwości realizacji projektu”.


Rozpoczęcie obrad w czwartek, 8 września o godz. 11.00, zakończenie w piątek, 9. września o godz. 17.00.
Biuro Sympozjum będzie czynne od godz. 9.00, 8. września 2005 roku do godz. 17.009. września 2005 roku.

Język

Oficjalnym językiem Sympozjum jest język polski. Wykłady plenarne i komunikaty ustne będą wygłoszone po polsku, natomiast język angielski może być użyty w streszczeniach i plakatach.  

Zgłaszanie komunikatów
Streszczenia prac w języku polskim lub angielskim wg załączonego wzoru (file: „AbstractTemplate_6KSUPS.doc – 1 lub 2 strony wzoru) należy przesłać pocztą elektroniczną jako attachment na adres synchro2005@ifpan.edu.pl do dnia 10. czerwca 2005 roku. Przed 5. lipca 2005 roku Autorzy otrzymają pocztą elektroniczną decyzję Komitetu Programowego o przyjęciu prac i formie prezentacji - ustnej lub plakatowej. W formularzu zgłoszeniowym Autor może zaznaczyć swoją preferencję. Streszczenia będą drukowane w specjalnym numerze Biuletynu PTPS „Synchrotron Radiation in Natural Science”. Nie przewiduje się wydania materiałów Sympozjum, czyli pełnych tekstów referatów. Autorzy, którzy chcieliby opublikować w następnych numerach Biuletynu pełne teksty prac  prezentowanych na Sympozjum, proszeni są o porozumienie się z Wydawcą, dr. Wojciechem Paszkowiczem, e-mail: paszk@ifpan.edu.pl . Ze względu na przeglądowy charakter Sympozjum do prezentacji w sesji plakatowej można zgłaszać także prace przedstawione na wcześniejszych konferencjach. 

KOMITET PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNY
 

Przewodnicząca 
:
Danuta Żymerska, Instytut Fizyki PAN, Warszawa
 Sekretarz  :
Zofia Liberadzka, Instytut Fizyki PAN, Warszawa
 Skarbnik 
Wojciech Kwiatek, Instytut Badań Jądrowych, Kraków

 Wydawca 
Wojciech Paszkowicz, Instytut Fizyki PAN, Warszawa
Andrzej Burian, Uniwersytet Śląski, Katowice


Jerzy Dąbrowski, Instytut Fizyki PAN, Warszawa

Dorota Klinger, Instytut Fizyki PAN, Warszawa

Maria Lefeld-Sosnowska, Uniwersytet Warszawski, Warszawa

Krystyna Ławniczak-Jabłońska, Instytut Fizyki PAN, Warszawa

Robert Nietubyć, Instytut Fizyki PAN, Warszawa

Bronisław Orłowski, Instytut Fizyki PAN, Warszawa

Jerzy Pełka, Instytut Fizyki PAN, Warszawa

Wojciech Wierzchowski, Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych, Warszawa.

 


  ADRES KOMITETU ORGANIZACYJNEGO

  Dr Danuta Zymierska
  6. KSUPS'2005
  Instytut Fizyki PAN 
  Al. Lotników 32/46 
  02-668 Warszawa

         Fax: +48 (22) 843 60 34
         Tel:  +48 (22) 843 70 01 w. 3129
LOKALIZACJA SYMPOZJUM

  Instytut Fizyki PAN 
  Al. Lotników 32/46 
  02-668 Warszawa

  Fax: +48 (22) 843 60 34
  Tel:  +48 (22) 843 66 01
   

 
 

Wpisowe

Wpisowe obejmuje udział w Sympozjum, specjalny tom Biuletynu Polskiego Towarzystwa Promieniowania Synchrotronowego „Synchrotron Radiation in Natural Science”  z programem i streszczeniami wykładów zaproszonych i prac przyjętych do prezentacji ustnej lub plakatowej, bankiet i przerwy kawowe; nie obejmuje natomiast kosztów podróży, noclegów i wyżywienia.

Wpisowe w wysokości
<>                                    120,00 zł dla uczestników spoza PTPS
                                    100,00 zł dla Członków PTPS
                                     
80,00 zł dla doktorantów i studentów

Opłaty konferencyjne można wnosić przelewem na konto PTPS:

         Polskie Towarzystwo Promieniowania Synchrotronowego,
         ul. Reymonta 4, 30-059 Kraków
         Bank PeKaO SA I Oddz. w Krakowie;
         nr: 80 1240 1431 1111 0000 1045 5083

                  z zaznaczeniem, za kogo dokonano wpłaty

Lokalizacja i zakwaterowanie

Miejscem obrad będzie Audytorium Instytutu Fizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, Al. Lotników 32/46. Plakaty będą prezentowane w hallu głównym.

<>Istnieje możliwość zakwaterowania w hotelu Instytutu Fizyki PAN, który dysponuje pokojami 1- i 2-osobowymi z łazienkami.
Ceny (ze śniadaniem):
                   pokój 1-osobowy - 120,00 zł za dobę
                   pokój 2-osobowy – 171,00 zł za dobę.

Chętnych prosimy o bezpośredni kontakt:

<>                                    Pokoje gościnne Instytutu Fizyki PAN
                                    Al. Lotników 32/46
                                    02-668 Warszawa 
                       
            tel./fax: (22) 843 24 24

                                    e-mail: hotel@ifpan.edu.pl

najpóźniej 2 tygodnie przed Sympozjum. Liczba miejsc w hotelu ograniczona.
Na terenie Instytutu Fizyki PAN znajduje się bufet, w którym można zjeść smaczne śniadanie lub obiad. Cena pełnego obiadu, to około 15-20 zł (codziennie duży wybór dań). 


 

Ważne terminy

     10 czerwca 2005 r. zgłoszenie uczestnictwa,
     10 czerwca 2005 r. nadesłanie streszczenia,
     15 sierpnia 2005 r. wniesienie opłaty konferencyjnej.

 ( webmaster: pelkay@ifpan.edu.pl)