Kapituła Nagrody PTPS zadecydowała o przyznaniu w 2018 roku następujących nagród:

Za pracę doktorską:

Bartosz Sekuła, za pracę doktorską zatytułowaną: "Badania strukturalne końskiej albuminy surowiczej (ESA)
w kompleksach z ligandami o znaczeniu terapeutycznym"

 

Za publikację naukową lub przeglądową:

A.J. Morgan, M. Prasciolu, A. Andrejczuk, J. Krzywinski, A. Meents, D. Pennicard, H. Graafsma,
A. Barty, R.J. Bean, M. Barthelmess, D. Oberthuer, O. Yefanov, A. Aquila, H. N. Chapman, S. Bajt
za publikację:
"High numerical aperture multilayer Laue lenses", Scientific Reports 5:09892 (2015) [Zobacz więcej (DESY)] [Zobacz więcej (UwB)]

 

Za działalność na rzecz rozwoju środowiska synchrotronowego:

Krystyna Ławniczak-Jabłońska, za zasługi w zorganizowaniu powrotu Polski do ESRF i udział Polski w hamburskim FEL.