Prof. W. Paszkowicz, IFPAN, przewodniczący

Dr hab. Mirosław Gilski, UAM

Prof. Bogdan Kowalski, IFPAN

Prof. Maciej Kozak UAM

Prof. Bronisław Orłowski, IFPAN

Dr Zuzanna Pietralik UAM

Prof. UAM dr hab. Paweł Piszora, UAM

Prof Wojciech Rypniewski, ICBPAN

Prof. Tomasz Story, IFPAN

Prof. Jacek Szade, UŚ

Dr hab Jakub Szlachetko, IFJPAN