Kapituła Nagrody PTPS zadecydowała o przyznaniu w 2017 roku następujących nagród:

Za pracę doktorską, dwie równorzędne nagrody:

1. Tomasz Giela, za pracę doktorską zatytułowaną: „Mikroskopie elektronowe LEEM i PEEM 
     w badaniach powierzchni i nanostruktur”

2. Damian Paliwoda, za pracę doktorską zatytułowaną: „Intermolecular interactions in compressed crystals”

 

Za publikację naukową lub przeglądową:

W. Tabiś, Y. Li, M. Le Tacon, L. Braicovich, A. Kreyssig, M. Minola, G.Dellea, E. Weschke, M.J. Veit, 
M. Ramazanoglu, A.I. Goldman, T. Schmitt, G. Ghiringhelli, N. Barisic, M.K. Chan, C.J. Dorow, G. Yu, 
X. Zhao, B. Keimer, M. Greven, za publikację: 
"Charge order and its connection with Fermi-liquid charge transport in a pristine
high-Tc cuprate", Nature Communication 5 (2014) 5875.

 

Za działalność na rzecz rozwoju środowiska synchrotronowego:

Marek Stankiewicz, za zasługi związane z budową i uruchomieniem synchrotronu Solaris.