prof. dr hab. Wojciech Paszkowicz (przewodniczący)

prof. dr hab. Jacek Szade

prof. dr hab. Bogdan Kowalski

prof. UAM dr hab. Paweł Piszora

dr hab. inż.  Agnieszka Witkowska

prof. dr hab. inż. Henryk Fiedorowicz

prof. dr hab. Mariusz Jaskólski

prof. dr hab. Andrzej Maziewski

prof. dr hab. Bogdan Pałosz

prof. IFPAN dr hab. Jerzy Pełka 

prof. dr hab. Wojciech Rypniewski

prof. dr hab. Adam Patkowski

prof. dr Paweł Grochulski