19-20 kwietnia 2020 roku w Poznaniu odbędzie się trzynasta konferencja poświęcona pomiarom dyfrakcyjnym w warunkach wysokiego ciśnienia  Frolic Goats: High-Pressure Diffraction Workshop. Jak co roku połączona jest ona z warsztatami.