W 2020 r  odbywa się w Warszawie kolejna konferencja EMRS Fall Meeting. Co roku wśród prac prezentowanych na konferencji jest wiele wykorzystujących promieniowanie synchrotronowe. W tym roku nie ma w ramach EMRS sympozjum specjalnie  poświęconego metodom synchrotronowym, jednak metody takie na pewno będą obecne, dzięki temu, że dwa spośród sympozjów prowadzone są przez członków PTPS, prof. Wojciech Paszkowicza (Sympozjum G) i dr hab. Iraidę Demchenko (Sympozjum O).