DESY informuje o pracy wyróżnionej nagrodą PTPS w 2018 roku "High numerical aperture multilayer Laue lenses", Scientific Reports 5:09892 (2015). Wielowarstwowe soczewki Lauego o dużej aperturze mogą wytwarzać ostrzejsze i jaśniejsze obrazy świata nano, niż było to możliwe dotychczas. Wkład w pracę, oprócz zespołu DESY, mieli między innymi  Andrzej Andrejczuk (Uniwersytet w Białymstoku) i Jacek Krzywiński (SLAC National Accelerator Laboratory, USA).  Wszystkim autorom jeszcze raz serdecznie gratulujemy.