17.11.2018 Po najjaśniejszej stronie nauki, czyli krótka historia promieniowania synchrotronowego Politechnika Gdańska, Spotkanie akademickie: 17 listopada 2018 r., godz. 10:00, Dla uczniów z przedmiotu fizyka

10.11.2018 SpiN Day 2018 – wykłady otwarte Prof. dr hab. Marek Stankiewicz – dyrektor Narodowego Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS  „Synchrotron SOLARIS – polskie super światło dla nauki” Uniwersytet Śląski,  10 listopada 2018 roku w auli Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie

01.10.2018 Zastosowania promieniowania synchrotronowego - przedmiot obejmujący wykłady, seminaria i laboratoria Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii AGH, Prowadzący: dr hab. inż. Marcin Sikora, prof. AGH