W dniu 4 czerwca  Kapituła Programu Ambasadorów Kongresów Polskich przyznała prezesowi PTPS, prof. dr hab. Wojciechowi Kwiatkowi tytuł Ambasadora Kongresów Polskich.

Celem Programu, w ramach którego przyznano wyróżnienie, jest pozyskiwanie kongresów do Polski oraz udzielanie efektywnej pomocy w przyciąganiu ich do naszego kraju przez Polaków działających w strukturach organizacji międzynarodowych, np. naukowców i profesjonalistów różnych branż.

Bardzo  serdecznie gratulujemy tytułu.