Jubileuszowe X Krajowe Sympozjum Użytkowników Promieniowania Synchrotronowego

 
 
 
 
 
 
 
 
 

KSUPS-10

 
 

Stalowa Wola

 
 

9-11.09.2013

 
 

Katolicki Uniwersytet Lubelski

Jana Pawła II

 
 
 
 
 
 
 
 

Szanowni Uczestnicy Sympozjum,

finalizowane są rozmowy z redakcją X-Ray Spectrometry - impact factor 1.445, 20 punktów. Wiele na to wskazuje, że wydamy numer specjalny z Sympozjum, zawierający 15 artykułów. Ten anons nie oznacza jeszcze pełnej gwarancji, ale prawdopodobieństwo jest bardzo duże. W związku z tym osoby zainteresowane artykułem proszone będą o dostarczenie tekstu dostosowanego do reguł obowiązujących w czasopiśmie. Terminy składania tekstów podamy po ustaleniach z Wileyem. W przypadku większego zainteresowania będziemy zmuszeni przeprowadzić selekcję (bądź uda się wprowadzić aneks do umowy).

Pozdrawiam,

Andrzej Kuczumow