Standard polskich znaków: win1250;  zalecana przeglądarka Netscape 3.0; Aktualizacja: 23 lipca 1997 
1 Krajowe Sympozjum Użytkowników Promieniowania Synchrotronowego
Kraków 11-12 lutego 1991 r.

   Takie były początki. W dniach 11-12 lutego 1991 r. odbyło się w Krakowie 1. Krajowe Sympozjum Użytkowników Promieniowania Synchrotronowego. Zostało ono zorganizowane przez grupę naukowców (przy wsparciu finansowym i organizacyjnym Uniwersytetu Jagiellońskiego i Instytutu Fizyki PAN) tych samych, którzy kilka miesięcy później założyli i zarejestrowali Polskie Towarzystwo Promieniowania Synchrotronowego.
Komitetowi Organizacyjnemu 1. Sympozjum przewodził prof. dr hab. Andrzej Kisiel.

   Celem Sympozjum było dokonanie przeglądu, wymiana doświadczeń i przedstawienie najnowszych osiągnięć dokonanych przez naukowców polskich przy użyciu promieniowania synchrotronowego (PS) i tych metod wykorzystujących wprawdzie klasyczne źródła promieniowania, w których zastosowanie PS mogłoby znacząco wpłynąć na ich rezultaty. Szczegółową tematykę Sympozjum ilustruje jego program. Zgłoszone komunikaty przedstawiano w formie ustnej i plakatowej; ich streszczenia zostały  opublikowane w materiałach Sympozjum, powielonych za pomocą kopiarki.

    Zasadnicze znaczenie 1. Sympozjum tkwiło jednak w tym, że po raz pierwszy udało się w Polsce dotrzeć do znaczącej grupy naukowców żywotnie zaintereswanych badaniami przy użyciu synchrotronu. Wobec wspólnych im wszystkim trudnosci wynikających z finansowych i proceduralnych ograniczeń dostępu do badań synchrotronowych idea zjednoczenia wysiłków celem ułatwiania dostępu do PS i uswiadamiania wagi dostępnosci do PS dla rozwoju i jakosci badań w wielu dziedzinach nauki i technologii wywołała żywe zainteresowanie uczestników.

    Jednym z licznych przykładów prób rozeznania wielkosci, potrzeb i problemów srodowiska badaczy "synchrotronowych" w Polsce było przeprowadzanie przeróżnych sondaży. Np. w pierwszym liscie organizatorów informującym o planowanym Sympozjum rozesłanym do ponad 60 osób zamieszczono pytania miniankiety. Otrzymano odpowiedzi od 34 osób. Wyniki ilustruje tabela: 
 
tak/nie
Stosuję w badaniach promieniowanie synchrotronowe
19/15
Pragnę stosować w przyszłoci promieniowanie synchrotronowe
32/2 
Mam zamiar uczestniczyć w Sympozjum
31/3 
Mam zamiar wygłosić referat na Sympozjum
16/18
Załączam streszczenie referatu 
16/18
Załączam spis moich publikacji dot. PS
15/19
(15 osób załączyło wykazy publikacji własnych dotyczących promieniowania synchrotronowego zawierających od 1 do 44 pozycji, łącznie 125 publikacji)